Жіктеу есімдігіне мысалдар

 

 

 

 

 

Таырыбы: «Есмдк. Саба?ты? ма?саты:а) блмдлк: о?ушылар?а есмдк туралы т?снк, жктеу есмдг туралы толы? т?рд 194- жаттыу.Есмдк бойынша алан блмдерн жаырту Жктеу есмдктерн терп жазып, ай септкте транын анытау лг : Сен жктеу3.Жктеу есмдг дегенмз не? Мысал келтр. Талат биыл мектепт бтрд.Мысалы: Брнш сйлемдег Талатты есмн екнш сйлемде ол есмдг ауыстырып тр. Есмдк маынасына арай: жктеу есмдг, слтеу есмдг, срау есмдг, здк есмдгЖктеу есмдктерне: мен, сен, сз, сздер, ол, олар, бз, бздер.Мысалы, Мен студентпн. Жктеу есмдг. 3. Есмдктерд маыналы трлер: жктеу есмдг, слтеу есмдг, срау есмдг, здк есмдг, белгсздк есмдг, жалпылау есмдгМысалы: Бар ойы — ле айтып, н салалы. жктеу есмдг мысал.Мына есмдктерд трлерне арай ажыратыыз. Жктеу есмдг». 4.Септелудег ерекшелгн тсндр. Жктеу есмдг атысан сз тркесн табыыз. Сабаты масаты: а) блмдлк: оушылара есмдк туралы тснк, жктеу есмдг туралы толы. Бектемн: аза тл 6 «б» сыныбы 10.

12.2014 жыл Таырыбы Есмдк туралы тснк. Есмдк туралы, оны шнде Жктеу есмдг туралы блед, мысал келтред, блсед. Жктеу есмдктерн айт жне оны трленуне мысал жаз . туралы тснк беру. Мндаы мен жктеу есмдг, мн осы менн згерген тр: мен>мн (е-). Жктеу eсмдг. Мысалы: Айтан менмн. Есмдк туралы тснк алыптастыру, жктеу есмдг туралы жалпы малмат беру «Есмдк. Срау есмдгн трлену | Жктеуwww.

engime.org/esimdik-srau-esiini-trlenui.htmlСлтеу есмдгне мысал келтрп, оны септе.« Блмд байап кр». Жктеу есмдг» Сабаты Образовательный портал Мегамозг. 1.Есмдк туралы осыан дейн не блдк? Жктеу. Жктеу есмдг. Орыс тлнде жктеу есмдктер жктк жалауларын абылдамайды. «Анытама» (жаа саба бойынша тснк алу). Талат биыл мектепт бтрд.Есмдкт маыналы трлерне мысалдар крстре отырып, «Бзд сынып ызытары» деген таырыпта шаын 2.Жктеу есмдг дегенмз не?йге тапсырма: Сан есмн маыналы трлерне мысалдар жазып,рамына арай талдап келу. Жктеу есмдг. Ы.Алтынсарин атында?ы. Оушыларды тлн, ойын, сздк Сабаты масаты: а блмдлк: Есмдк жне жктеу есмдг туралы тснк беру.Мысалы: - Сен мен блмеуш ме ед? 194- жаттыу.Есмдк бойынша алан блмдерн жаырту Жктеу есмдктерн терп жазып, ай септкте транын анытау лг : Сен жктеу3.Жктеу есмдг дегенмз не? Мысал келтр. 3.олдану. Д) Сз келесз. Масаты: Есмдк жне Жктеу есмдг туралы тснк беру. Жктеу есмдктер нем жаты ыммен байланысты келед.Мысалы, жктеу есмдктерн жекеше трлер тмендегнше септелед: Атау мен сен ол. а) Кестедег мысалдар бойынша оушылар Сабаты таырыбы: Белгсздк есмдг Сабаты масаты: 1. Главная » аза тл » Есмдк - Местоимение.Мысалдар (Примеры). 49 мектеп-гимназияны?Саба?ты? ?дс: с?ра? жауап, к?рнеклк, талдау, ажырату, салыстыру.. Аиат па? Ciлтеу еciмдiгiн тciндiре отырып, еciмдiктi маыналы трлерi жнiндегi бiлiмдерiн тиянатау Жктеу есмдктер нем жаты ыммен байланысты келед.Мысалы, жктеу есмдктерн жекеше трлер тмендегнше септеледЕсмдк. Есмдктерден жаа сз жасалмайды. Жктеу есмдктерн табыдар (ауызша).

Мысалдар жазып, есмдктерд орнына тран сздерд тласына арай айыру тапсыралады. Маыналы тр. Талдау.(Абай). Есмдктер (ал.: Pronouns) — тлаа, зата, затты сынына жне санына, стеуге слтеме жасап (оларды орындарын ауыстырып), бра оларды атамай, басаша сздермен (есм сздермен) 17. Талат биыл мектепт бтрд.Мысалы: Брнш сйлемдег Талатты есмн екнш сйлемде ол есмдг ауыстырып тр. Сабаты таырыбы: Есмдк. Жаа таырып Есмдк. Есмдк жне жктеу есмдг. 2-тапсырма: Семантикалы картамен жмыс - есмдктерд топа ажыратыдар - тадаан есмдктермен сйлем растырыдар р/с Мысалдар жктеу слтеу срау здк белгсздк Атбе облысы, Ойыл ауданы Сапакл орта мектебн аза тл жне дебиет пн малм Абдрахманова Рахима НасырызыСабаты таырыбы: « Есмдк. Жаттыу жмыстары. Саба?ты? та?ырыбы: Есмдк туралы т?снк. Есмдктер шнде сан жаынан аз боланымен (8),, адама атысты р пкр алысуда жаты атынаста те жи жмсалатыны жктеу есмдктер. арамен берлген есмдктер ай жалауда тр? Сйлемге морфологиялы талдау жаса. Жктеу есмдг затты ыммен байланысты олданылады.Мысалы, здеген ешайда (айда?) болмай шыты. Жктеу есмдктер з жаында ана жктелед, яни жктеу есмдг ай жаты блдрсе, оанМысалы: з баласы, з см, з жмыстары, т.б. змн туан жерме жер жетпейд. Сабаты таырыбы: Есмдк туралы тснк. . р/с Мысалдар жктеу слтеу срау здк белгсздк Болымсыз ды жалпылау 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1019. Таырыбы: «Есмдк. 4. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. 1. Жктеу есмдг. Жктеу есмдг нрсен жгн блетн себебнен туелдк осымшаларымен айтылады. азаша-орысша сздк жктеу есмдг мысал. Таырыбы: «Есмдк. Жктеу есмдг».Талат биыл мектепт бтрд.Есмдкт маыналы трлерне мысалдар крстре отырып, «Бзд сынып ызытары» деген таырыпта шаын Сабаты таырыбы: Есмдк. М.: мен, сен жктеу есмдктернен бл, сол слтеу есмдктерн, км?не?ай?срау е смдктерн алайы 1.Еткш аспабыны брмен сас есмдк есмдкт ай тр?(Бз жктеу есмдг).3.Слтеу есмдгне мысал келтрп,оны септе. 3. Сыныпта:193-жаттыу. Тласына арай (По способу образования). Масаты Есмдк туралы Жктеу, слтеу, срау, здк, жалпылау, болымсызды есмдктерне райсысына ек сйлем керек) Ертерек рахмет!здк есмдг. )Дамытушылы.3. Белгсздк есмдг туралы тснк беру, тапсырмалар орынддату арылы таырыпты мегерту 2. Жктеу есмдг Сабаты масаты: Блмдлк: Есмдк туралы тснк, соны шнде жктеу есмдг туралы жалпы малмат беру, оны ерекшелгн ындыру. Д) Мен. Жктеу. жктеу есмдктер слтеу есмдктер срау есмдктер здк есмдктер белгсздк есмдктер болымсыздыМысалы, жктеу есмдктерн жекеше трлер тмендегнше септелед Жоарыдаы мысалда екнш сйлемдег ол деген есм сз (жктеу есмдг) алашы сйлемдег Асан сзн алмастырып отыр. Жктеу есмдгн табыыз. Мысалы: з сзн септелу: зм, змн, змде, змд, змде, змнен. Жктеу есмдг». лг: жктеу есмдг: олар. Ктлетн нтиже: Есмдк туралы тснктер Есм сздерд орнына олданылатын есмдк деп атаймыз.маынасына арай: Жктеу (личное). Мысалы: Сз, бз. Жктеу есмдг». Н дыбысы жктеу, слтеу есмдктерн септелу жйеснде тсп алып, барыс септгнде пайда болады. Есмдкт трлер«Д.А.онаев атындаы орта мектеп» коммуналды мемлекеттк мекемес аза тл мен дебиет пн малм Даулетова Светлана Масаттары: Морфология тарауы бойынша тлген материалдара шолу жасау, оушыларды жеке, топты жмыстары арылы брыны блмдерн кеейту, зндк баа берун алыптастыру Масаты: Есмдк туралы тснк алыптастыру, оны шнде жктеу есмдг туралы жалпы малмат бере отырып, ерекшелгн ындыру. Мысалы: Кнбед ешкм сзме, детне арысып.Есмдктер. з есмдг детте туелденп барып септелед. Ктлетн нтижелер: 1.

Схожие по теме записи:


©2018,