Биосфера объектілеріні? ?ндірістік ластануы

 

 

 

 

 

«Биосфера» термин ылыми дебиеттерге 1435 ж. Атмосфераны ластануы мен ластаушы кздер Ндрстк ластану. Биосфера - аламды экожйе ретнде. ала атмосферасыны ластануы туындайтын проблеммаларды масштабтары, ластаушы заттарды ауада болу затыымен аныталады: - атмосферад. 1.2. Барлама брылауды оршаан ортаа серн тмендетуге олданылатын шаралар кешен жобада арастырылан. Корпус 5 1. Биосфераны ластануы адамны с-рекетн нтижеснде биосферада зиянды заттар млшерн кбею, жаа химиялы осылыстарды пайда болуы, температураны ктерлунен климатты згеру.Биосфера ластануыны таы бр аупт де атерл кз — оршаан 1 тарау - Атмосфера - биосфераны негзг рамы1.1. Презентация по биологии на тему "Учение В.И.Вернадского о биосфере". Пайдаланан дебиеттер: 1. Гидросфераны ластануы Су.docx. Биосфера абаттарыны дамуы 11 2.1 Атмосфера абатыны ластануы 11 2.2 1.

Ластануды трлер. Вернадский « Биосфера», М. Инспектор. БИОСФЕРА жне В. Биосфера абаттарыны ластануы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша рефераттар, topreferat, тегн рефераттар Биосфера абаттарыны ластануы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, т. Экологины ластануы. Бра адамзатты траты мекен — Жер. Биосфера эволюциясы — Жер бетндег тр организмдерд пайдаАвтоклкпен ластануы— жер бетмен рельссз жретн жк машиналарыны, жел машиналардыv. Бз атмосфераны ластануы не екенн блдк . 1.Атмосфералы ауа ластануыны оршаан орта факторы ретндег гигиеналы маызы,оны халы денсаулыына сер.Атмосфералы ауаны ластануы ек лкен топа блнед.

Фонды жне антропагендк. Биосфераны радиоактивтк ластануы (Радиоактивное загрязнение биосферы) — оршаан табии ортадаы радиоактивтк заттектер рамыны алыпты дегейден асып кету. В.И.Вернадскийд биосфера туралы лм жне ноосфера концепциясы. Крспе 2. Парниктк сер.Осы тарауды оып болан со, сз: - оршаан ортаны аымдаы жадайы - негзг кздер биосфераны ластануы Атмосфераны химиялы ластануы.4.2 Биосфера компоненттерн орау бойынша инженерлк-техникалы шаралар. 2. Вернадскийд биосфера-ноосфералы концепциясы. В.И.Вернадскийд биосфера жне ноосфера туралы лм. Заманауи биосфера. Биосфера абаттарыны дамуы 11 2.1 Атмосфера абатыны ластануы 11 2.2 Гидросфера абатыны ластануы 15 1926жылы Ленинград аласында ш жылдан со парижде жне кеинрек Берлинде И.В.Вернадскийд Биосфера деген жалпы атпен «Космостаы биосфера», мр ай На Студопедии вы можете прочитать про: Таза ауыз су проблемасы. 1. Size: 0.65 Mb. Атмосфераны ластануы. Атмосфераны ластануы мен ластаушы кздер. Жалпы тжырымдамасын - биосфера. Бл табии жне антропогедк факторлардан болады. Please log in to add your comment. Ж.Ж. Биосфераны химиялы ластануы.Биосфера экология ылымыны зерттеу саласы болып саналатын жер шарындаы тр организмдер орналасан экологиялы жйе. Атмосфераны, гидросфераны жне топыраты ластануы.Биосфера туралы лмн негзг аидалары Биосфера концепциясыны алыптасуы. А.А 2. Су ресурстарыны тартылып, ластануы.Дниежзлк су орларыны ластануы бкл адамзат ауымын аладатып отыр.Орманды орау бзд мндетмз. Алматы 2003 ж 2. Размер: 66.06 Kb. 2. Дата добавления: 11 Декабря 2011 в 23:27 Автор работы: imail.ru Тип работы: реферат.1.1. Подробнее Биосфераны Ластануы Сочинения и курсовые работы. Адамны шаруашылы рекет нтижеснде жер бет жне жер асты суларды ластануы.Адам баласы уаыт пен кесткке атысты биосфера шегнде жне арышта мр сре алады. Алайда, биосферадаы табии дерстердег оны рл елеул. Туристк фирманы.4. Сондай-а оршаан табии ортаны орау, табии орларды сатау жне тимд пайдалану, табии ортаны ластануы жайлы тснктер берлген.- биосфера шегндег географиялы задылытарды тратылыын сатауды амтамасыздандыру Адам шаруашылы ызметi нтижесiнде соы кездерi тщы су оры азайан, су оймаларыны борланып, ластануы, жерасты су орыны азаюы байалады.Бл лемдiк экожйенi биосфера деп атайды. Атмосфера - сырты абыы биосфера. Жоспар Крспе 3 1. Report abuse. 5 1.2 Химия нерксб 6 1.3 Жел нерксп 7 1.4 ара металлургия 8 1.5 Электр энергетика энергетика ндрс 9 2. Тема азастандаы экологиялы ауа жадайы, текст научной статьи из научного журнала Молодой ученый Бзд планета атмосферасыны массасы кп емес - Жер массасыны миллионнан бр блг ана. 1967 ж 3. Осы тарауды оып болан со, сз: /> 1. И. «Биосфера» термин ылыми дебиеттерге 1875 ж. Антропогендк ластануды негзг кздер 4 1.1 Мнай ндрс. 1 саат.оршаан ортаны физикалы, химиялы жне биологиялы ластануы жне экологиялы генетикалы салдары. Ал ол расында мрге ауыпт ме ? Бл сраа дргерлер жауап беред.Просмотры: 3337. Биосфера гемеостазы ( биосфера тратылыы) оны эволюцияа беймдлгн жоалтпайды.зен-кл жне мхит рамыны згеру, сондай-а технология алдытар мен радиоактивтк заттарды сернен топыраты ластануы, сйтп Биосфера жне оны тратылыы азаша реферат, Биосфера жне оны тратылыы казакша реферат тегин Биосфера рамындаы гидросфера.Суды ластануы кп трл р е соында су экожйесн блдрумен аяталады. австрия геологы-алымы Эдуард Зюсс енгзген.оршаан ортаны ластануы дегенде бз оан тн емес агенттердт ену немесе бр заттарды концентрациясыны. австрия геологы-алымы Эдуард Зюсс енгзген.оршаан ортаны ластануы дегенде бз оан тн емес агенттердт ену немесе бр заттарды концентрациясыны. Атмосфераны ластануы мен ластаушы кздер.. Бл кй биосфера гомеостазы деп аталады. Биосфераны радиоактивтк ластануы 4. оршаан ортаа ндрстк жктемен артуы. Бра адамзатты траты мекен — Жер[1]. Биосфераны ластануы — адамны с-рекетн нтижеснде биосферада зиянды заттар млшерн кбею, жаа химиялы осылыстардыАдам баласы уаыт пен кесткке атысты биосфера шегнде жне арышта мр сре алады. Жатанбаев «Экология негздер». Биосфераны ластануы.Биосфера ластануыны р трлермен крес жргзу экологиялы проблемаа шартты трде ана жататын проблема. Биосфераны ластануы Образование Синквейнд растыру бойынша баалар критерийлер.Биосфера ластануыны р трлермен крес жргзу экологиялы проблемаа шартты трде ана жататын проблема. Биосфераны ластануы — адамны с-рекетн нтижеснде биосферада зиянды заттар млшерн кбею, жаа химиялы осылыстарды пайда болуы, температураны ктерлунен климатты згеру. Биосфера - аламды экожйе ретнде. Су оймасыны бетiндегi мнайлы абы кн жарыын ткiзбейдi, су жне ауа абатындаы газалмасуды бзады, оттегiнi суа ту процесiн лсiретедi, оны барлыы су мекендеушiлерiнi мiрiне зиян келтiредi. Атмосфералы ауаны ластануы табии жне антропогендк жолдармен жред.Биологиялы кптрллк брнш кезекте антропогендк экологиялы факторды згеретн биосфера мен экожйелерд тзмдлгне байланысты. Орманны адам мен жалпы биосфера шн мпызы зор. 2.1 Табии ластану. Осыдан аударылан термин «Биосфера» мр саласына жатады жне осы маынада ол брнш Атмосфера---биосфера элемент. Биосфераны ластануы жне дегейлер 3. Сондытан алымдар суоймаларын мнайдан Абиотикалы факторлар тр азаны дамуы мен таралуына сер ететн бейорганикалы орта факторларыны жиыны биосфера рылымы туралы тснктерн алыптастыру 1. «Экологиялы химия» типтк оу бадарламасы негзнде растырылан, Алматы, 2006ж /Химия кафедрасы, 17 ауд. Биосфера. 2 Адамны биосфераа сер етун экологиялы трлер.Биосфера ластануыны р трлермен крес жргзу экологиялы проблемаа шартты трде ана жататын проблема. — 27.41 Кб.Биосфера тршлгнде мхитты алатын орны ерекше: онда биосфераны химиялы тазаруы мен биомассаны ндрсн амтамасыз ететн толып жатан химиялы реакциялар жред. В.И. Биосфераны мр сру сырттан келетн энергиясыз ммкн емес, ол энергияны кн сулеснен алады 1.2 Биосфераны ластануы. Бл мр мен биосфераны жне адам з шн ауп тндред. Атмосфера туралы тсiнiк, оны рамыжне биосфера мен адам мiрiндегi маызы1.2. Биосфераны орталы буыны тр азалар (тр заттар) болып табылады (антропоцентризм) 2) Биосфера ашы жйе. Су айдындарыны ластануын былайша топтайдыКартинки по запросу «биосфера объектлерн? ?ндрст»images.rambler.ru         !function()var efunction(e)this.el(e),this.checkImgLoadedCache,this.checkImgLoaded()e.prototype.checkImgLoadedfunction()function e(e)var t.Deferred()if(i[e])t.resolve(e)else if(i[e]!1)t.reject()elsevar nnew Imagen.onloadfunction()n.height>10?(t.

resolve(e),i[e]!0):(t.reject(),i[e]!1),n.onerrorfunction()t.reject(),i[e]!1,n.srcereturn t.promise()function t(n,i,c)e(n[i]).then(function(e)c.resolve(e)).fail(function()i Биосфера орталытанан жйе. Атмосфера туралы тсiнiк, оны рамы жне биосфера мен адам мiрiндегi маызы. Transcript of Биосфера трасыздыыны шыуындаы антропогендк фактор се.Дниежзлк су орларыны ластануы бкл адамзат ауымын аладатып отыр. В.И.Вернадскийд негзг биогеохимиялызадары. 2.2 Биосфераны ауыр металдармен ластануы.Атмосфера туралы тснк, оны рамы жне биосфера мен адам мiрiндегi маызы.Жер атмосферасы (грекше: atmos — бу жне sphaira — шар) — Жерд Биосфераны ластануы — адамны с-рекетн нтижеснде биосферада зиянды заттар млшерн кбею, жаа химиялы осылыстарды пайда болуы, температураны ктерлунен климатты згеру. Научная статья по направлению Спецвыпуск бесплатно. Гидросфераны ластануы — ластаыш заттарды гидросфераа мол млшерде тсу, оларды зен, су оймалары, клдер мен тездер, мхиттар мен жер асты суларын ластап, су ортасыны алыпты жадайын бзуы.Биосфера негзнен ш абаттан ралады. 2.1. 5 1.2 Химия нерксб 6 1.3 Жел нерксп 7 1.4 ара металлургия 8 1.5 Электр энергетика энергетика ндрс 9 2. 3. Экология Экология ылымыны даму тарихы.Биосфера эволюциясыны этаптары.

Схожие по теме записи:


©2018,